Ethereum Plasma là gì ? Giải thích về Ethereum Plasma.

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2017, Vitalik Buterin và Joseph Poon đã phát hành dự thảo ban đầu về dự án Plasma khi thực hiện giải pháp nhân rộng Ethereum, ICOVN muốn chia sẻ bài viết từ Medium để giúp các bạn hiểu rõ Plasma là gì để không phải bối rối khi tham gia ICO.

Lưu ý: Vì Plasma có mt s đim tương đng vi Bitcoin Lightning Network, chúng tôi khuyên bn nên đọc các bài viết về Lightning NetWork trước khi đọc bài này

 

Ti sao Plasma li cn thiết?

Ứng dụng thực tế trong tương lai của tiền điện tử và tính khả thi dựa trên khả năng mở rộng của công nghệ. Thật không may, trong tình trạng hiện tại của nó, hai blockchains lớn, Bitcoin và Ethereum, vẫn còn khá hạn chế trong số lượng giao dịch có thể được xử lý trong một thời gian nhất định. Điều này dẫn đến trường hợp một ứng dụng đơn lẻ có thể làm cho toàn bộ mạng blockchain của nó bị nghẽn như Ứng dụng CryptoKitties .

Một ví dụ khác rất phổ biến là các vấn đề khả năng mở rộng được để blockchain có khả năng cạnh tranh với hệ thống tập trung là so sánh với VISA. Trong khi nhà cung cấp thẻ tín dụng phổ biến đang xử lý tới 2’000 giao dịch mỗi giây thì Ethereum hiện bị giới hạn khoảng 15 giao dịch mỗi giây.

Plasma là gì?

Ethereum Plasma giới thiệu một giải pháp mở rộng quy mô mới có thể cho phép Ethereum đạt được nhiều giao dịch hơn mỗi giây so với hiện tại. Giống như các kênh thanh toán trong mạng lưới Bitcoin Lightning , Plasma là một kỹ thuật để thực hiện các giao dịch ngoài chuỗi trong khi dựa vào blockchain Ethereum cơ bản để bảo mật cho nó. Do đó, Plasma có thể được phân loại thành nhóm công nghệ “off-chain”.

Plasma đưa ra ý tưởng này hơn nữa bằng cách cho phép tạo ra các blockchains “con” gắn liền với blockchain Ethereum “chính”. Những chuỗi con này thậm chí có thể sinh ra chuỗi con riêng của chúng, mà chính chúng có thể có một bộ chuỗi con khác. Vì vậy, Plasma về cơ bản là nhiều blockchains phân nhánh liên kết với một blockchain gốc.

plasma the basics ethereum
Giải thích về Ethereum plasma

Ethereum sẽ tiếp tục xử lý các hợp đồng thông minh theo cách tương tự như cách chúng được xử lý hiện tại, ngoại trừ nó sẽ chỉ phát các giao dịch đã hoàn thành cho chuỗi Ethereum công khai Public. Chúng ta hãy suy nghĩ về nó như một cây phân cấp của các Side-Chain, định kỳ chuyển thông tin trở lại chuỗi chính.

Kết quả là, các hoạt động phức tạp hơn có thể được thực hiện trên chuỗi con hơn là hoàn toàn có thể trên chuỗi chính, cho phép các nhà phát triển chạy toàn bộ các ứng dụng với hàng ngàn người dùng. Chuỗi Plasma này có thể hoạt động ở tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn so với chuỗi chính, vì chúng không cần phải được nhân rộng trên toàn bộ chuỗi khối Ethereum.

Plasma hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách Plasma hoạt động, chúng ta hãy xem cách công nghệ có thể được sử dụng trong một ví dụ thực tế.

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang tạo ra một trò chơi thu thập kỹ thuật số trên Ethereum. Các trò chơi sẽ là ERC 721 tokenkhông phải là token (như Cryptokitties ), nhưng có một số tính năng và thuộc tính cho phép người dùng chơi với nhau – như Pokemon Go. Những loại hoạt động phức tạp này đắt tiền để thực hiện trên chuỗi, vì vậy bạn quyết định sử dụng Plasma thay cho ứng dụng của bạn.

Ban đầu, các hợp đồng thông minh được tạo ra trên chuỗi chính Ethereum. Những hợp đồng thông minh này phục vụ như là “gốc” của chuỗi con Plasma. Mục nhập chuỗi chính này chứa các quy tắc cơ bản của chuỗi con, ghi lại các băm trạng thái của chuỗi con và cho phép người dùng di chuyển nội dung giữa chuỗi chính Ethereum và chuỗi con.

Chuỗi plasma

Sau khi tách chuỗi con trong chuỗi chính, một chuỗi con được tạo ra. Chuỗi con này có thuật toán đồng thuận riêng, độc lập với chuỗi chính Ethereum. Sử dụng Proof of Stake (PoS) cho ví dụ này. Cơ chế đồng thuận này không dựa vào các thợ mỏ sử dụng điện để chạy thuật toán băm mà đúng hơn là các nhà sản xuất khối được khuyến khích kinh tế để duy trì tính trung thực bởi một tài sản thế chấp sẽ bị phá hủy trong trường hợp một người chơi xấu hành xử gian lận. Thuật toán đồng thuận này thường cho phép thời gian tạo khối nhanh hơn PoW.

Bây giờ chuỗi con được khởi tạo, các quy tắc cơ bản của trò chơi có thể được thiết lập, triển khai các hợp đồng thông minh ứng dụng trò chơi thực tế trên chuỗi con, chứa tất cả logic và quy tắc trò chơi. Các sưu tầm vẫn là các thẻ ERC721, được tạo ra trên chuỗi chính Ethereum, và sau đó được chuyển vào chuỗi con bằng cách sử dụng gốc plasma.

Một khi chuỗi con được thiết lập và hoạt động, người tạo khối định kỳ cam kết xác nhận chuỗi chính, kiểm tra một cách tinh tế rằng trạng thái hiện tại của chuỗi con là hợp lệ theo các quy tắc đồng thuận. Khi người dùng chơi trò chơi này, họ đang thực hiện ứng dụng mà không cần phải tương tác trực tiếp với chuỗi chính.

Lợi ích của Plasma

Một trong những lợi ích của hệ thống giải pháp mở rộng này là tạo ra lớp giao diện cho các hợp đồng nhỏ có thể làm việc với blockchain , theo nhóm của Plasma,

“Plasma hoạt động như một hợp đồng thông minh được khuyến khích và được quy định, có khả năng mở rộng tới một lượng đáng kể cập nhật trạng thái mỗi giây (hàng tỷ) cho phép blockchain có thể đại diện cho một lượng đáng kể các ứng dụng tài chính phi tập trung trên toàn thế giới.”

Hợp đồng thông minh được khuyến khích để tiếp tục hoạt động độc lập thông qua phí giao dịch mạng. Điều này cuối cùng phụ thuộc vào blockchain cơ bản (ví dụ Ethereum) để thực thi các chuyển tiếp trạng thái giao dịch.

  • Plasma sẽ giúp blockchain Ethereum xử lý các tập dữ liệu lớn hơn nhiều so với hiện tại.
  • Nó cho phép các ứng dụng tính toán chuyên sâu khác nhau chạy trên blockchain nhờ sự gia tăng lớn về năng lực giao dịch. Nó cũng sẽ tăng tốc độ giao dịch đủ để cho phép các ứng dụng phi tập trung chạy mà không phải lo lắng về việc tồn đọng.
  • Bởi vì chỉ số lượng nút nhỏ hơn nhiều (tức là nhà sản xuất khối) phải xử lý giao dịch, phí có thể thấp hơn nhiều và hoạt động có thể nhanh hơn.
  • Plasma sẽ loại bỏ các dữ liệu không cần thiết trong chuỗi chính. Điều này tiết kiệm một lượng lớn sức mạnh xử lý và bộ nhớ cho các nút Ethereum.
  • Plasma tương thích với các giải pháp mở rộng chuỗi khác nhau như sharding, kích thước khối khác nhau, v.v.
  • Plasma cải thiện đáng kể khả năng mở rộng sổ cái dẫn đến khả năng lưu trữ dữ liệu cao hơn của các ứng dụng dựa trên Ethereum.

Bài viết trên ICOVN.NET đã cố gắng cô đọng là thông tin về Plasma, ICOVN hi vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về công nghệ này để đầu tư vào các ICO sử dụng công nghệ này nhé.

Gửi câu trả lời

Your email address will not be published.