Thị trường Crypto còn rất nhiều tiềm năng và chỉ mới buổi bình minh ?

12 BIỂU ĐỒ CHO THẤY THỊ TRƯỜNG CRYPTO MỚI Ở BUỔI BÌNH MINH

Từ thời điểm trang web đầu tiên được xuất bản vào năm 1991 cho đến ngày hôm nay, Internet đã cải thiện sâu sắc cả nhân loại.

So sánh giữa Tiền điện tử và sự tăng trưởng của internet luôn được so sánh; tuy nhiên, tôi muốn thử nghiệm so sánh này và xem chính xác chúng ta đang ở xa bao xa.

Trong bài này, tôi cũng sẽ so sánh sự tăng trưởng của thị trường Tiền điện tử và giai đoạn đầu của thị trường internet, để xem những gì chúng ta có thể khám phá ra.

Điều gì làm cho sự so sánh này khó khăn?

Không thể biết chính xác có bao nhiêu người sử dụng Tiền điện tử và tần suất sử dụng vì:

  • Đối với những người tự kiểm soát crypto của họ trong ví (online hoặc offline) – mọi người có thể có nhiều ví cho nhiều loại Tiền điện tử khác nhau
  • Đối với những người lưu trữ tiền điện tử của họ trên các sàn giao dịch – 1 địa chỉ ví không có nghĩa tương đương với 1 người dùng trên sàn giao dịch. Có nhiều sàn tạo địa chỉ ví cho từng giao dịch

Do đó, cách duy nhất để tính được số lượng người dùng cho tiền điện tử là thông qua ước lượng xấp xỉ.

Đo lường tăng trưởng người dùng Tiền điện tử

Tôi đã cố gắng ước tính tăng trưởng người dùng Tiền điện tử theo một vài cách:

  • Tăng trưởng ví Bitcoin & Ethereum
  • Tốc độ tăng trưởng địa chỉ hoạt động của Bitcoin & Ethereum (proxy cho DAU : Daily Active Users : số người dùng tích cực mỗi ngày)
  • Tăng trưởng người dùng của các giao dịch Tiền điện tử – tiền thật và Tiền điện tử – Tiền điện tử
  • Tổng khối lượng giao dịch Tiền điện tử theo thời gian

 

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-1.
Có xấp xỉ 24 triệu địa chỉ ví Bitcoin tổng cộng . Điều này không có nghĩa là có 24 triệu người dùng Bitcoin vì một người có thể có nhiều hơn 1 địa chỉ ví và có khuyến nghị tạo địa chỉ bitcoin mới cho mỗi giao dịch được gửi.

Tôi sẽ xem xét 24 triệu người là số giới hạn cao nhất về số lượng người dùng bitcoin trên toàn thế giới.

Ngoài việc xem xét số lượng ví, chúng tôi có thể xem số lượng địa chỉ hoạt động mỗi ngày. Để làm mịn biểu đồ này, tôi lấy giá trị trung bình của các địa chỉ hoạt động theo tháng và vẽ nó trên thang đo log:

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-2.

Số lượng địa chỉ hoạt động cao nhất mà chúng tôi thấy mỗi ngày là xấp xỉ 1.1 triệu địa chỉ – đây là mức xấp xỉ của người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trong mạng lưới bitcoin. Tuy nhiên, nếu điểm chính của Bitcoin được xem như là 1 tài sản lưu giữ giá trị (store of value), thì bạn cần thừa nhận rằng sẽ có ít lượng người dùng hàng ngày hơn so với các website hoặc ứng dụng điện thoại (tức là Bitcoin là tiền chứ không phải là ứng dụng như facebook nên người dùng hàng ngày có thể không cao bằng)

Chúng ta cũng có thể thực hiện phân tích tương tự cho Ethereum, đây là sự tăng trưởng địa chỉ Ethereum và các địa chỉ hoạt động mỗi ngày (trong thang đo log):

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-3.

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-4.
Tổng cộng, có 31 triệu địa chỉ Ethereum với địa chỉ hoạt động hàng ngày cao nhất trên mạng lưới Ethereum là đạt 1.1 triệu

Ethereum có một chút khác biệt so với bitcoin vì các hợp đồng thông minh tự nó có địa chỉ riêng và việc sử dụng Ethereum, về mặt tự nhiên, là cao hơn vì Ethereum được thiết kế như một nền tảng hợp đồng thông minh, không phải là một đồng tiền thuật toán thuần.

Người dùng bitcoin và người dùng ethereum cũng có thể trùng lẫn nhau (dùng cả Bitcoin và Ethereum), tôi sẽ giả định mức độ tương quan cao giữa hai đồng tiền thuật toán này nhé.

Một phương pháp khác để ước tính sự tăng trưởng của người dùng tiền thuật toán là thay vào đó hãy xem xét các trao đổi giữa họ về tiền thuật toán – tiền thật và tiền thuật toán – tiền thuật toán.

Chỉ một số ít các sàn giao dịch tiền thuật toán cung cấp tổng số liệu thống kê người dùng và thống kê tăng trưởng người dùng của họ . Dưới đây là những gì tôi có thể tìm thấy:

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-5.

Nếu chúng ta tính hết tất cả các giao dịch và phí, thì đây là sự phân chia thị phần của tất cả các trao đổi mã hóa (bao gồm cả tiền thật – crypto và crypto-crypto):

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-6.

Hơn nữa, nếu chúng ta tính hết tất cả các sàn giao dịch mà chúng ta biết số lượng người dùng và khối lượng giao dịch, chúng tà có thể đưa ra khối lượng giao dịch ước tính cho mỗi người dùng. Thông qua con số này, chúng ta có thể dự đoán trên tất cả các khối lượng giao dịch để đoán số lượng người giao dịch : 20.2 triệu người.

Tôi xem đây là con số cận dưới của số người đang giao dịch tiền thuật toán hiện tại, dựa trên số lượng người đang mua bán, giao dịch tiền thuật toán trên khắp các sàn giao dịch tiền thuật toán khác nhau.

Hơn nữa, chúng ta cũng có thể xem xét khối lượng giao dịch tổng thể của tất cả các đồng tiền thuật toán theo thời gian để xem khối lượng giao dịch có xu hướng như thế nào từ 2014 đến 2018.

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-7.
Mặc dù tất cả các số đo này không phải là số lượng người dùng chính xác, tôi ước tính tổng số người dùng tiền điện tử là từ 20 triệu đến 30 triệu người trên toàn thế giới hiện nay.

So sánh sự tăng trưởng của người dùng tiền điện tử với sự tăng trưởng của người dùng internet

Bây giờ chúng ta có ước tính về tổng số người dùng cryptocurrency trên toàn thế giới, chúng ta có thể xem xét sự phát triển của internet và ước tính những người dùng Crypto có đi sớm trong con đường phát triển của thị trường Crypto như thế nào

Đây là sự tăng trưởng của người dùng internet:

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-8.

Nếu chúng tôi phóng to vào năm 1990–1995 cho Internet so với 2013–2018 cho thị trường tiền thuật toán

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-9.

Bạn có thể thấy chúng tôi đang thực sự theo dõi khá chặt chẽ với những ngày đầu của Internet. Nếu bạn nghĩ rằng tiền thuật toán sẽ đi theo một đường tương tự như internet, thị trường tiền thuật toán trông giống như internet đang ở trong khoảng năm 1994.

Chúng tôi cũng có thể thực hiện phân tích tương tự, so sánh số lượng trang web trong internet giai đoạn đầu với số lượng dự án crypto hiện nay – số này tôi lấy từ tổng số tiền thuật toán và tokens + tất cả DApps . Đây là quỹ đạo tăng trưởng về số lượng trang web:

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-10.

Nếu chúng tôi chú trọng vào năm 1991–1995 trong sự tăng trưởng của các trang web so với 2014–17 trong sự phát triển của các tài sản mã hóa (các tokens nhận được tiền tài trợ + DApp):

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-11.

Thị trường tiền thuật toán rõ ràng đang ở năm 1994 nếu theo sự so sánh này.

Đối với so sánh cuối cùng, chúng tôi có thể xem xét tổng số công ty internet nhận được tài trợ từ năm 2014 đến 2017 so với số lượng các công ty khởi nghiệp internet đã nhận tài trợ từ 1991 đến 1995.

* Lưu ý số tiền tài trợ được điều chỉnh theo Lạm phát và chỉ tính cho các công ty internet / công ty phần mềm

thi-truong-crypto-tiem-nang-traderviet-12.

Kết luận của tác giả về tiềm năng của thị trường Crypto so với Internet

Một vài kết luận

  • Mặc dù chúng tôi đã thấy sự gia tăng lớn đối với số lượng người dùng tiền thuật toán, tokens và DApp – thị trường Crypto của chúng ta vẫn đang trong năm 1994 nếu chúng tôi so sánh quỹ đạo với sự phát triển của Internet.
  • Tuy nhiên, tùy thuộc vào quan điểm dài hạn của bạn về các yếu tố cốt lõi của các blockchain & cryptocurrencies, sự tương tự tôi nói trên có thể hữu ích hoặc vô ích đối với bạn (nếu tin vào blockchain và crypto thì hữu ích, nếu không tin thì vô ích).
  • Nếu bạn xem các việc sử dụng cryptocurrencies cốt lõi như một loại tài sản (tài sản đầu tư) mới thì tôi sẽ không nhất thiết mong đợi các đồng tiền thuật toán theo cùng quỹ đạo như internet – cả về tăng trưởng tài sản và tăng trưởng của người dùng (tương đương với các trang web trên internet)
  • Nếu bạn xem các trường hợp sử dụng cryptocurrencies như là là nền tảng ứng dụng cho các ứng dụng phi tập trung (DApps) – hay được gọi là internet phi tập trung – thì sự tăng trưởng của người dùng & DApps sẽ tương đương với sự phát triển của người dùng internet và tăng trưởng trang web.

Sự phê phán lớn nhất của tôi đối với tương lai DApp là chúng ta chưa thấy việc sử dụng DApp theo kịp với số lượng DApp được tạo ra . Các trường hợp sử dụng cốt lõi hiện tại của tiền thuật toán mới chỉ là đầu cơ, lưu trữ giá trị, tài sản, thanh toán….. (còn hạn chế chưa mở rộng ra nhiều lĩnh vực).

Nhìn vào dữ liệu, chúng ta có thể thấy trường hợp sử dụng tiền thuật toán như một loại tài sản (như là tiền hay vàng) có nhiều điểm chứng minh hơn và việc sử dụng có thể đo lường được. Tuy nhiên, tương lai của các ứng dụng phi tập trung, là thứ thú vị để theo dõi hơn, vẫn còn quá sớm để đo lường.

– theo Traderviet

Gửi câu trả lời

Your email address will not be published.