Dự Đoán Giá Bitcoin Sau Ngày 7/5

Những bạn nào đã xem và làm theo phân tích của mình là canh chốt ra hết USDT đợi xác nhận phá cản hoặc xấu hơn là về test lại $9200 khi đó chúng ta có thể gom hàng lại(link bài trước http://149.28.146.62/goc-tu-van-ve-dau-tu-bitcoin/du-doan-gia-bitcoin-sau-ngay-6-5/).

Hiện giờ giá đã đi như dự đoán sau 2 ngày BTC không thể phá cản $10200. Cản này là cản tâm lý vì nó là cản xác nhận Uptrend dài hạn, nếu các bạn theo dõi thì trên hầu hết tất cả các sàn thì số dặt lệnh SELL BTC ở mức $10200-$10500 cực lớn, chứng tỏ tâm lý sợ sệt của thị trường. Đương nhiên điều gì đến cũng đã đến, BTC hiện đã về test lại vùng $9200. Chúng ta có thể chia vốn nhỏ ra để vào từ móc $9200 này.

Dự kiến vùng giá này sẽ có hồi nhẹ. Canh chốt tầm 5-10%.

Ỡ trên biễu đồ mình có gợi ý thêm 2 vùng mua bên dưới sâu hơn(2 khung màu xanh) phòng trường hợp đây là cơn bão lớn.

Lưu ý: chia vốn ra 1 cách hợp lý để vào lệnh, không bao giờ all-in. All-in là con đường nhanh nhất dẫn đến phá sản. Điểm chốt lời tùy theo lòng tham.

Gửi câu trả lời

Your email address will not be published.