Browsing Tag

B2B

[ĐÁNH GIÁ] Module Trade – Nền tảng thương mại toàn cầu giá rẻ và hiệu quả bằng công nghệ blockchain

Module Trade là gì ? Module Trade là một hệ sinh thái mở rộng hợp đồng thông minh cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ tham gia vào thương mại toàn cầu bằng cách sử dụng các token để thanh toán hoặc vay mượn. https://youtu.be/xWLECyU3ViM Bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và thương mại toàn cầu : Khoảng 400 triệu doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ trên toàn thế giới sẽ có thể tiếp cận thương mại toàn cầu một cách dễ dàng, tin tưởng và hiệu quả hơn với nền tảng giao dịch dựa trên hợp đồng của ModulTrade dựa trên nền tảng…