Browsing Tag

khung hoang tai chinh

ICO tiền mã hóa đang gặp khủng hoảng, hết tiền mà không có sản phẩm

Trong thị trường tăng giá của năm 2018, các dự án ICO trong thị trường tiền mã hóa đã huy động trung bình hàng chục triệu đô la từ các nhà đầu tư trên thị trường công khai để tạo ra các ứng dụng phi tập trung (dApp) và hệ thống. 12 tháng trôi qua nhanh chóng, hầu hết các dự án ICO hiện đang tồn tại trong lĩnh vực này đều không có sản phẩm hoạt động để hiển thị hoặc không đủ số lượng người dùng để chứng minh giá trị của họ. Theo Martha Bennett, một nhà phân tích chính của Forrester Research, các ICO đã phải vật lộn…