Browsing

Đường dẫn

5 Dự Án Blockchain Có Thể Thay Đổi Nền Kinh Tế Thế Giới

Khi cố gắng đánh giá tiềm năng của tiền điện tử và công nghệ blockchain, bản chất không biên giới của công nghệ có nghĩa là bạn phải xem xét ảnh hưởng của nó lên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu Bitcoin đại diện cho việc phát hiện ra mạng thanh toán mở, có thể truy cập toàn cầu đầu tiên trên thế giới và Ethereum đã cho thấy tiềm năng lý thuyết của việc áp dụng công nghệ này trong nhiều lĩnh vực khác. Vậy những dự án nào ngoài kia có tiềm năng định hình lại nền kinh tế toàn cầu? Dưới đây là 5 trong số các lựa chọn của chúng…